Chính sách - Quy Hoạch 3

160 dự án ở TP HCM không thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất

160 dự án ở TP HCM không thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ TN&MT về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Sở TN&MT TP HCM vừa có báo cáo gửi Bộ TN&MT về kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê